Pamětní místo Wulkow

Ve Wulkowě u Neuhardenbergu se v letech 1944 a 1945 nacházel pobočný tábor ghetta Terezín. Na stavbu záložních sídel nacistických úřadů tam bylo SS deportováno téměř 400 lidí pronásledovaných kvůli židovskému původu.

Jim je věnováno pamětní místo Wulkow.